प्राकृतिक स्रोत साधनको समूचित व्यवस्थापनबाट आर्थिक समृद्धि ः डा महत

बुलेटिन संवाददाता
९ कार्तिक २०७५, शुक्रबार ११:४१
sfFu|];sf] ;'emfj ;+sng sfo{zfnf g]kfnL sfFu|]; s]Gb|Lo cfly{s gLlt d:of}bf ;ldltåf/f kf6L{sf] cfly{s gLlt ;'emfj ;+sngsf nflu z'qmaf/ kf]v/fdf cfof]lht k|b]z:t/Lo sfo{zfnfdf ;xdxfdGqL 8f=k|sfzz/0f dxtnufot g]tf . t:jL/ M jf;'b]j kf}8]n, kf]v/f, /f;;

९ कात्तिक, पोखरा । नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले प्राकृतिक स्रोत साधनको समूचित व्यवस्थापनबाट मात्रै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएका छन् ।

नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय आर्थिक नीति मस्यौदा समितिको आयोजनामा आज पोखरामा आयोजित पार्टीको आर्थिक नीति सुझाव सङ्कलनका लागि प्रदेश स्तरीय कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै महतले आर्थिक समृद्धिका लागि स्रोत साधनको उपयोग र उद्यमशीलता आवश्यक हुनेमा जोड दिएका छन् ।

बिपीको समाजवादी चिन्तन वर्तमानमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक भएको उल्लेख गर्दै सहमहामन्त्री डा महतले काङ्ग्रेसले त्यसलाई आत्मसात गर्न नसकेको बताएका छन् । आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार मात्र नभै निजी क्षेत्रको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेमा जोड दिँदै उनले सम्बद्ध सबैको सहकार्यमा आर्थिक विकास सम्भव भएको बताए । वर्तमान सरकारले जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेको नेता महतको आरोप थियो ।

काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य एनपी सावदले नीति र सिद्धान्तबाट विचलित बन्ने प्रवृत्तिले पार्टी कमजोर बन्दै गएको प्रति गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । अर्का केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराईले बिपीको समाजवादी चिन्तनलाई आत्मसात गर्दै उद्यमशीलताको विकास एवं स्रोत साधनका्े उपयोग गर्न सके आर्थिक विकास सम्भव हुने उल्लेख गरेका छन् । कार्यक्रममा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य शङ्कर भण्डारी, धनराज गुरुङ, अर्जुन जोशी, काङ्ग्रेस कास्कीका सभापति कृष्ण केसी, डा विजन पन्त लगायतले बोलेका थिए ।