गौतमबुद्ध विमानस्थललाई ३ अर्ब ३४ करोड बजेट विनियोजन, आगामी आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइने

बुलेटिन संवाददाता
१५ जेष्ठ २०७६, बुधबार १३:४६
cy{dGqL 8f o'j/fh vltj8f a'waf/ cfj @)&^÷)&& sf] nflu ljlgof]lht /sd k|:t't ug{ hfg]qmddf ;+3Lo ;+;b ejg gofF afg]Zj/df .. t:jL/ M k|bLk/fh jGt, /f;; .

१५ जेठ, बुटवल । सरकारले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ ।

हाल करिब ७४ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको सो विमानस्थलका लागि मात्रै सरकारले ३ अर्ब ३४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बुधबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै सो विमानस्थललाई प्रमुख प्राथमकितामा राखिएको बताए ।

यस्तै निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलाई आठ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । धावनमार्ग निर्माण भइसकेको सो विमानस्थल सन् २०२० को अन्त्यसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थलको रुपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । अन्य केही विमानस्थललाई रात्रिकालिन उडान हुने गरी व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । काठमाडौँ उपत्यका नजिकै अर्को आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गरिनेछ भने धरहरा बनाउन एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।